КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

(вітяг)

   Стаття 85. Порушення правил використання об’єктів тваринного світу.

Порушення  правил  полювання  (полювання  без належного на те дозволу,  в  заборонених  місцях,  у заборонений час, забороненими знаряддями  або  способами,  на  заборонених для добування тварин, допускання  собак  у  мисливські  угіддя  без нагляду, полювання з порушенням    установленого   для   певної   території   (регіону, мисливського   господарства,   обходу   тощо)  порядку  здійснення полювання),   яке   не  мало  наслідком  добування,  знищення  або поранення  тварин, а також транспортування або перенесення добутих тварин  чи їх частин без відмітки цього факту в контрольній картці обліку  добутої дичини і порушень правил полювання та в дозволі на їх добування

-   тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від   шести  до  шістдесяти  неоподатковуваних  мінімумів  доходів громадян  і попередження або накладення штрафу на посадових осіб — від  тридцяти  до  дев’яноста  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне порушення правил полювання (полювання без  належного на   те   дозволу,   в  заборонених  місцях,  у  заборонений  час, забороненими  знаряддями  або  способами,   на   заборонених   для добування тварин) чи таке,  яке мало наслідком добування, знищення або поранення тварин,

-   тягне  за  собою накладення штрафу на громадян від шістдесяти до  ста  двадцяти  неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян з конфіскацією   рушниць   та   інших  знарядь  і  засобів  вчинення правопорушення,  які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих  об’єктів  тваринного  світу  чи без такої або позбавлення права  полювання на строк до трьох років з конфіскацією рушниць та інших  знарядь  і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю  порушника,  та  незаконно  добутих  об’єктів тваринного світу  чи  без  такої  і на посадових осіб- від дев’яноста до ста п’ятдесяти   неоподатковуваних   мінімумів   доходів   громадян  з конфіскацією  знарядь  і  засобів  вчинення  правопорушення, які є приватною  власністю  порушника,  та  незаконно  добутих  об’єктів тваринного світу чи без такої.

Порушення правил рибальства

-   тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів  громадян і попередження  або накладення штрафу на посадових осіб — від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Грубе порушення     правил    рибальства   (рибальство    із застосуванням вогнепальної  зброї,  електроструму,  вибухових  або отруйних  речовин,  інших  заборонених  знарядь лову,  промислових знарядь лову особами,  які не мають  дозволу  на  промисел,  вилов водних  живих  ресурсів  у  розмірах,  що  перевищують встановлені ліміти або  встановлену  правилами  любительського  і  спортивного рибальства добову норму вилову)

-   тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти  до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь  і  засобів  вчинення  правопорушення,  які  є   приватною власністю порушника, та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої і  на  посадових  осіб  -  від  тридцяти  до  п’ятдесяти неоподатковуваних   мінімумів   доходів  громадян  з  конфіскацією знарядь  і  засобів  вчинення  правопорушення,  які  є   приватною власністю порушника, та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої.

Порушення правил    здійснення   інших   видів   спеціального використання об’єктів тваринного світу

-   тягне за  собою  накладення  штрафу на громадян від десяти до двадцяти   неоподатковуваних   мінімумів   доходів   громадян    з конфіскацією  знарядь  і  засобів  вчинення правопорушення,  які є приватною  власністю  порушника,  та  незаконно  добутих  об’єктів тваринного  світу  чи без такої і на посадових осіб — від двадцяти до  тридцяти  неоподатковуваних  мінімумів  доходів   громадян   з конфіскацією  знарядь  і  засобів  вчинення правопорушення,  які є приватною  власністю  порушника,  та  незаконно  добутих  об’єктів тваринного світу чи без такої. {  Стаття  85  із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 2010-11 від  03.04.86,  в  редакції  Закону  N  81/96-ВР  від 06.03.96, із змінами,  внесеним  згідно  із  Законом N 55/97-ВР від 07.02.97, в редакції  Закону N 1122-IV ( 1122-15 ) від 11.07.2003, із змінами, внесеним згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

Стаття 90. Порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України.  

Погіршення середовища   перебування   (зростання)   тварин  і рослин,  види яких занесені до Червоної книги  України,  знищення, незаконне  або  з  порушенням встановленого порядку вилучення їх з природного  середовища,   а   також   порушення   умов   утримання (вирощування)  тварин  і  рослин  цих  видів  у  ботанічних садах, дендрологічних та зоологічних парках,  інших спеціально  створених штучних   умовах,   що   призвело   до   їх   загибелі,   каліцтва (пошкодження),

-   тягне за  собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти   неоподатковуваних   мінімумів   доходів   громадян    з конфіскацією незаконно добутого і на посадових осіб — від тридцяти до  п’ятдесяти  неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян  з конфіскацією незаконно добутого. { Стаття  90  в  редакції  Закону  N  81/96-ВР  від  06.03.96,  із змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 55/97-ВР від 07.02.97, в редакції Закону N 1122-IV ( 1122-15 ) від 11.07.2003 }

Стаття 91. Порушення правил охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.  

Здійснення в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, а  також  територій,  зарезервованих  для наступного  заповідання,  забороненої  господарської   та    іншої діяльності,  порушення  інших  вимог  режиму  цих  територій    та об’єктів,  самовільна  зміна  їх  меж,  невжиття    заходів    для попередження і ліквідації негативних наслідків аварій  або  іншого шкідливого впливу на  території  та  об’єкти  природно-заповідного фонду

- тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від дев’яти до двадцяти  чотирьох  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією   знарядь   і   засобів  вчинення  правопорушення  та незаконно  добутих  природних ресурсів чи без такої і на посадових осіб  -  від  п’ятнадцяти  до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів   громадян  з  конфіскацією  знарядь  і  засобів  вчинення правопорушення та незаконно добутих природних ресурсів. {  Стаття  91  із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 2010-11 від  03.04.86,  в  редакції  Закону  N  81/96-ВР  від 06.03.96, із змінами,  внесеними  згідно  із  Законами N 55/97-ВР від 07.02.97, N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

 

Кримінальний Кодекс України.