Постановления Верховной Рады Украины

«Про впорядкування управління заповідниками та національними природними парками». 

«Про Програму перспективного розвитку заповідної справи в Україні». 

«Про Основні напрями Державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки».  

Законы Украины

«Про охорону навколишнього природного середовища».  

«Про природно-заповідний фонд України».

«Про екологічну мережу України». 

«Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 – 2015 роки». 

«Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів». 

«Про рослинний світ».  

«Про тваринний світ».  

«Про Червону книгу України». 

«Про охорону земель». 

«Про державний контроль за використанням та охороною земель». 

Нормативно-правовые акты Кабинета Министров Украины

«Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення».  

«Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд України».

«Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об`єктів природно-заповідного фонду України». 

«Про службу державної охорони природно-заповідного фонду України». 

«Про затвердження Положення про Зелену книгу України».

«Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку заповідної справи на період до 2020 року».

Нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти Украины

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Інструкції про порядок видачі дозволів на добування (збирання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, форм клопотання та бланків дозволів на таке добування». 

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України «Про затвердження Положення про еколого-освітню діяльність заповідників і національних парків України».  

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України «Про затвердження Положення про організацію наукових досліджень у заповідниках і національних природних парках України». 

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження нової редакції Положення про наукову діяльність заповідників на національних природних парків України».

Кодексы Украины

Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Кримінальний Кодекс України.

Кодекс України про надра. 

Земельний Кодекс України. Режим доступа: 

Лісовий Кодекс України.